11 и 12 август- екипна работа на децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен!

11 и 12 август- екипна работа на децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен!

12.08.2020

Заедно правят колаж "Море" и експериментират оцветяване на водата, за да стане" морска"!

Детска градина Монтесори Планета България - гр Плевен с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

- Малки групи

- Млади учители, сертифицирани по метода Монтесори

- Обучение, съобразено с изискванията на МОН

- Допълнителни занимания и спорт

- Голяма реновирана база

- Огромен двор с парк

- Био градинка

- Условия, изцяло съобразени с времената на COVID-19

Подобни