С децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен учим, танцуваме, правим монтесори презентации, приготвяме си сами хляба, играем и почиваме заслужено!

С децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен учим, танцуваме, правим монтесори презентации, приготвяме си сами хляба, играем и почиваме заслужено!

05.02.2021

С децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен учим, танцуваме, правим монтесори презентации, приготвяме си сами хляба, играем и почиваме заслужено!

Спазвайки принципите не метода Монтесори за отглеждане и възпитание на децата осигуряваме най-добрата природна среда за тях!

Поддържаме парк и градина, в които децата да играят, общуват, развиват умения за творческо взаимодействие съобразно нуждите, потребностите и желанията си.

Под наблюдението на професионалисти педагози и психолози децата преживяват житейски обучителни ситуации, които развиват уменията им за наблюдение, справяне, утвърждаване, отстояване, съпричастност и взаимопомощ!

Децата учат, попадайки в реални ситуации и преживявайки се в тях като важни и значими!

Децата в Монтесори Планета България детска градина Плевен имат отделни кътове за работа и почивка, като най-ценна е възможността да са навън в екологичния парк, учейки чрез природосъобразен метод на взаимодействие с околния свят.

Подобни