Децата и учителите в Монтесори Планета България Детска градина, гр. Плевен се забавляват, докато учат!

Децата и учителите в Монтесори Планета България Детска градина, гр. Плевен се забавляват, докато учат!

18.05.2021

Децата и учителите в Монтесори Планета България Детска градина, гр. Плевен се забавляват, докато учат!

Децата се възпитават, че са мениджъри на живота си, контролират го и избират какво да правят, в зависимост от техните силни страни и интереси!

Децата при нас от крехка детска възраст научават, че не са жертви на съдбата, но че в живота има ценности и правила, чрез които се постига щастие и удовлетвореност!

Учителите при нас са щастливи, защото имат възможност да вземат важни решения ежедневно, да доставят радост на децата, докато упражняват една от най- хуманните професии- учителската, която приемат за призвание, професия и мисия!

Индивидуалният подход към всяко дете, персоналните грижи и отношение, правят Монтесори Планета България детска градина уникална и все по- желана от родителите, за които най - голямата ценност и инвестиция е детето!