Детска градина Монтесори Планета България- гр. Плевен, Лиценз от МОН 269/02.07.2020 г. започва прием на деца от 2 до 7 г. за учебната 2020/2021 г.

Детска градина Монтесори Планета България- гр. Плевен, Лиценз от МОН 269/02.07.2020 г. започва прием на деца от 2 до 7 г. за учебната 2020/2021 г.

07.08.2020

Програмите ни са съобразени с държавните образователни изисквания на МОН и използваме иноватовни методи, базирани на Монтесори педагогиката!

Децата в Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен се чувстват щастливи и се развиват с всеки следващ ден като едни малки изследователи, артисти, художници и спортисти!

Апликираме, оцветяваме, учим и играем всеки ден, а в края на учебната година издаваме Удостоверение за училищна готовност!

За връзка с нас: тел. 0896699274; 0886 808 819
e- mail: montessori.planet.bulgaria@Gmail.com

 

Подобни