На 20 ноември официално открихме Детска градина Монтесори Планета България, гр. Плевен

На 20 ноември официално открихме Детска градина Монтесори Планета България, гр. Плевен

20.11.2020

По повод Деня на Християнското семейство, на 20 ноември официално открихме Детска градина Монтесори Планета България, гр. Плевен, изградена с изключителната подкрепа на Червения кръст в сграда, предоставена от община Плевен !

Присъстваха Началника на РУО- Плевен г-жа Албена Тотева , Председателя на Лайънс Клуб Плевен Мизия г-жа Галина Станимирова, родители, дарители, деца, приятели и личности, които подкрепят иновативните подходи на обучение, стимулирането у децата на самостоятелно мислене, извън рамките и изграждането на личности, които се отнасят с достойнство и респект към всяко дете и личност и които знаят че от тях зависи нещо!

По повод официалното откриване на детската градина, получихме детска катерушка от Министерството на социалната политика и лично от Министър Сачева, а малкото тържество се проведе в топлата връзка към вътрешния двор, ремонтиран с подкрепата на Дарик Радио иЛайънс Клуб Плевен Мизия!

Получихме поздравителни адреси от Ректора на Медицинския университет гр. Плевен проф. Томов, от Директора на Педагогическия колеж- Плевен доц. Бузов, от проф. Галин Цоков, Ръководител на катедра "Педагогика и управление на образованието ", ПУ "Паисий Хиляндарски " и от Директора на Центъра за подкрепа на приобщаващото образование в гр. Плевен Силвия Николова!

Подобни