Обмяна на опит между учителите от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен и учителите от Монтесори Детска градина - гр. Варна

Обмяна на опит между учителите от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен и учителите от Монтесори Детска градина - гр. Варна

29.04.2021

Част от учителите от Детска градина Монтесори Планета България - Плевен

прекараха невероятна седмица на обмяна на опит и идеи с учителите в Монтесори Детска градина- гр. Варна!

Подобни