Обмяна на опит, идеи и добри практики- Детска градина Монтесори Планета България- Плевен и Монтесори Училища- Кавала, Керамоти и Хрисуполи!

Обмяна на опит, идеи и добри практики- Детска градина Монтесори Планета България- Плевен и Монтесори Училища- Кавала, Керамоти и Хрисуполи!

05.07.2021

Обмяна на опит, идеи и добри практики- Детска градина Монтесори Планета България- Плевен и Монтесори Училища- Кавала, Керамоти и Хрисуполи!

Сътрудничеството продължава и хубавите неща предстоят!