Този понеделник, на 27 юли, с децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен започваме седмичната тема:"Приятели на птиците".

Този понеделник, на 27 юли, с децата от Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен започваме седмичната тема:"Приятели на птиците".

27.07.2020

Днес си говорим за храната и домът на птиците. Нахранихме нашата птичка в занималнята с малки зрънца и направихме топло гнездо за нея.
Някои от децата изработиха и яйчица от пластилин 

Подобни