Прием

КОГА

 • Приемът на деца в детската градина е целогодишен
 • За деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. срока за подаване на документи е до 30.08.

КАК

 • Ако сте избрали ЧДГ Монтесори Планета България за вашето дете, можете да получите допълнителна информация e-mail: montessori.planet.bulgaria@gmail.com или на телефон
 • В удобно за вас време ще се свържем с вас и ще проведем среща

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за постъпване в ЧДГ по образец
 • Копие от Акта за раждане на детето
 • Информационна карта
 • Декларации – по образец
 • Медицински документи – както следва:

- Здравна карта на детето с нанесени имунизации/имунизационен паспорт;

- Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни и чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

- Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;

- Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;

- Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;

 • Родителите /настойниците/ на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. заявление по образец, копие на Акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 • Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г.
 • Договор за предоставяне на услуга

Документи, когато отсъства детето от детска градина:

 • За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;
 • За повече от 2 месеца се изисква чревно изследване

Документи, когато детето идва от друга детска градина:

 • Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
 • Копие от Акт за раждане на детето;
 • Попълнени Декларации – по образец;
 • Здравна карта с нанесени имунизации/ имунизационен паспорт/;
 • Служебна бележка, в която е отбелязана датата до която е посещавало детето детската градина, подписана и подпечатана от директора;